casa feronia

EN  DE  
slide
ORHANİYE
slide
ORHANİYE DENİZ KENARI & PLAJ - ORHANİYE SEA SIDE & BEACH
slide
ORHANİYE DENİZ KENARI & PLAJ - ORHANİYE SEA SIDE & BEACH
slide
KIZKUMU'NDA "DENİZİN ÜZERİNDE" 600 M UNUTULMAYACAK BİR YÜRÜYÜŞ - AN UNFORGETTABLE WALK FOR 600 M "ON THE SEA" AT KIZKUMU
slide
KIZKUMU'NDA "DENİZİN ÜZERİNDE" 600 M UNUTULMAYACAK BİR YÜRÜYÜŞ - AN UNFORGETTABLE WALK FOR 600 M "ON THE SEA" AT KIZKUMU
slide
KIZKUMU PLAJI - KIZKUMU BEACH
slide
KIZKUMU'NDA SU SPORLARI - WATER SPORTS AT KIZKUMU
slide
HİSARÖNÜ'NDE SU SPORLARI - WATER SPORTS AT HİSARÖNÜ
slide
HİSARÖNÜ'NDE SU SPORLARI - WATER SPORTS AT HİSARÖNÜ
slide
TURGUT
slide
TURGUT YOLUNDA ŞELALE - WATERFALL ON THE WAY TO TURGUT
slide
ÇİFTLİK PLAJI - ÇİFTLİK BEACH
slide
GEBEKSE KOYU - GEBEKSE BAY
slide
SELİMİYE
slide
DİRSEK BÜKÜ - DİRSEK BAY
slide
SÖĞÜT DENİZ KENARI - SÖĞÜT SEA SIDE
slide
BÖRDÜBET
slide
BÖRDÜBET'TE KANO TURU - CANOE TOUR AT BÖRDÜBET
slide
DATÇA BÜKLERİ - DATÇA BAYS
slide
DATÇA PALAMUTBÜKÜ PLAJI - DATÇA PALAMUTBÜKÜ BEACH
slide
KUMLUBÜK
slide
TURUNÇ PLAJI - TURUNÇ BEACH
slide
TURUNÇ'TA SU SPORLARI - WATER SPORTS AT TURUNÇ
slide
AMOS DENİZ KENARI & PLAJ - AMOS SEA SIDE & BEACH
slide
İÇMELER PLAJI - İÇMELER BEACH
slide
MARMARİS
slide
MARMARİS HALK PLAJI - MARMARİS PUBLIC BEACH
slide
MARMARİS HALK PLAJI - MARMARİS PUBLIC BEACH
slide
MARMARİS GÜNÜBİRLİK DALIŞ TURLARI MARMARİS DAILY DIVING TRIPS
slide
BİLLUR TATLI SULARIYLA AZMAK - AZMAK WITH CRYSTAL CLEAR FRESH WATER
slide
BİLLUR TATLI SULARIYLA AZMAK - AZMAK WITH CRYSTAL CLEAR FRESH WATER
slide
SEAKAYAK @ AZMAK
slide
KITESURF @ AKYAKA
slide
KLEOPATRA (SEDİR) ADASI - CLEOPATRA (CEDAR) ISLAND
slide
KLEOPATRA (SEDİR) ADASI PLAJI - CLEOPATRA (CEDAR) ISLAND BEACH
slide
BONCUK KOYU KUMSAL KÖPEKBALIKLARI - SAND SHARKS AT BONCUK BAY
slide
KÖYCEĞİZ
slide
WIND SURF @ KÖYCEĞİZ
slide
DALYAN DELTASI & İZTUZU KUMSALI - DALYAN DELAT & İZTUZU BEACH
slide
DALYAN DELTASI & İZTUZU KUMSALI - DALYAN DELAT & İZTUZU BEACH

Tarihçe & İsim Hikayemiz

 

Feronia

Eski Roma inanışında Feronia; “doğurganlık”,bolluk”, “bereket” ve “zenginliği” temsil eden tanrıça idi.

Roma mitolojisinde Feronia,  “Ormanlar ve Kaynak Sular Tanrıçası” olarak anılmaktadır.

Feronia, kökenini antik Sabini ve Falisci kentlerinden alır. Eski zamanlarda İtalya’nın Soratte tepesinde her yıl 13 Kasım’da yapılan Feronia

şenliklerinde,  Feronia rahipleri kor halindeki kömür üzerinde çıplak ayakla yürürlerdi. Terracina’daki Feronia Tapınağı’nda köleler

serbest bırakıldığı için, Feronia bir “özgürlük” tanrıçası olarak da kabul edilir.

Orhaniye

Orhaniye köyü, geçmişi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan Baybassos (Bybassios) antik kentinin eteklerine kurulu doğal bir

sit alanı bölgesinde yer almaktadır. M.Ö. 2000 yıllarının sonlarından itibaren Güneybatı Anadolu’da varlıkları bilinen ve Karya

uygarlığını kurmuş kavim olan Karyalılar bu bölgeyi yönetiyordu.

Tarihin babası olarak bilinen Yunan tarihçi Herodot’a göre Karyalıların ismi efsanevi kurucu kralları Kar’dan türemiştir ve

Karyalılar Anadolu’nun yerli bir halkıdır. Daha sonra sırasıyla Mısır, Asur, İyon, Dor, Lidya ve Pers hegemonyasında kalan bölge, Büyük

İskender’in Persleri yenmesiyle Makedonya’nın yönetimindeki Karya denetimine tekrar girdi.

M.Ö. 140’tan 13. Yüzyıla kadar Roma Cumhuriyeti (Antik Roma dönemi uygarlığında, Roma bir cumhuriyet olarak yönetilmekteydi),

daha sonra Bizans İmparatorluğu yönetiminde kalan bölge,

13. yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde Menteşeoğulları Beyliği tarafından Türk topraklarına katıldı.

15. yüzyıla gelindiğinde 1450 yılında Menteşeoğulları Beyliği’nin Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmesiyle 1923 yılına kadar

Osmanlı yönetiminde kaldı. Bu dönemde Rumlarla Türklerin beraber yaşadıkları köyün Rumca ismi

“Kırsaçlı Vasil” anlamındaki Gırvasıl (Kır Vasil) idi.

Köy ve bölge, 1.Dünya Savaşından sonra, 2-3 yıl boyunca İtalya’nın işgaline uğradı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal

Atatürk liderliğinde Türk Ordusu’nun kahramanlık destanlarıyla Kurtuluş Savaşı’nı kazanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında

kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası oldu. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’ndaki ek protokol uyarınca yapılan

Türkiye – Yunanistan Nüfus Mübadelesi sonrasında bölgedeki Rumların Yunanistan’a dönmelerinin ardından,

köyün ismi Türkçe’leştirildi ve Orhaniye yapıldı.

Köyde yaşayan yerli halk, Orta Asya’da Moğol istilalarından kaçarak Anadolu’ya gelmiş olan

göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmiş olan torunlarıdır.

Günümüzde gelişen turizm fırsatlarıyla Orhaniye; Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelip bu köye yerleşen,

farklı diller konuşan ve farklı dinlere mensup insanların, kardeşce birlikte yaşamalarına kucak açmıştır.

 

Casa Feronia

Heybetli dağların çevrelediği  yemyeşil ağaçların arasında, insana huzur ve dinginlik veren muhteşem bir doğanın içinde ve

tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan zengin bir coğrafyada bulunan evimizi

“Ormanlar ve Kaynak Sular Tanrıçası Feronia’nın Evi” olarak  isimlendirdik. 

Eski Roma’da doğurganlık, bolluk, bereket ve zenginliği temsil eden; ormanların, kaynak suların ve özgürlüğün tanrıçası

olduğuna inanılan Feronia’nın, Cennet köşesindeki taş evimize uğur getireceğine inanıyoruz.


“Casa Feronia web sitesi içerik bilgileri özgün olarak derlenmiştir, izinsiz kopyalanamaz.” Casa Feronia ©2013