casa feronia

EN  DE  
slide
ORHANİYE
slide
ORHANİYE
slide
ORHANİYE
slide
ORHANİYE 'DE ARICILIK - BEEKEEPLIG AT ORHANİYE
slide
TURGUT YOLUNDA ŞELALE - WATERFALL ON THE WAY TO TURGUT
slide
OSMANİYE'DE MARMARİS BAL EVİ - MARMARİS HONEY HOUSE AT OSMANİYE
slide
BAYIR'DA ANIT ÇINAR AĞACI - MONUMENTAL PLANE TREE AT BAYIR
slide
BAYIR'DA ANIT ÇINAR AĞACI - MONUMENTAL PLANE TREE AT BAYIR
slide
TAŞLICA & BOZUKKALE
slide
TAŞLICA'DA YILKI ATLARI - YILKI HORSES AT TAŞLICA
slide
BÖRDÜBET
slide
ÇUBUCAK ORMAN KAMPI & PİKNİK ALANI
slide
ÇUBUCAK ORMAN KAMPI & PİKNİK ALANI - ÇUBUCAK FOREST CAMP & PICNIC AREA
slide
9 SICAK NOKTA'DAN BİRİ; DATÇA VE BOZBURUN YARIMADALARI - ONE OF THE 9 HOT POINTS; DATÇA AND BOZBURUN PENINSULAS
slide
DATÇA YARIMADASINDA GEBEKSE KUMULU - GEBEKSE SAND DUNE AT DATÇA PENINSULA
slide
DATÇA FLORA
slide
AKDENİZ FOKU, DATÇA FAUNASI - MEDITERRANEAN MONK SEAL, DATÇA FAUNA
slide
SU SAMURU (LUTRA LUTRA), DATÇA FAUNASI - SEA OTTER (LUTRA LUTRA), DATÇA FAUNA
slide
YABAN KEÇİSİ, DATÇA FAUNASI - WILD GOAT, DATÇA FAUNA
slide
BOZ AYI, DATÇA FAUNASI- BROWN BEAR, DATÇA FAUNA
slide
LEYLEKLER, DATÇA FAUNASI - STORKS, DATÇA FAUNA
slide
NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KARAKULAK YABAN KEDİSİ, DATÇA FAUNASI - ENDANGERING KARAKULAK WILD CAT, DATÇA FAUNA
slide
MARMARİS MİLLİ PARKI - MARMARİS NATIONAL PARK (NATURAL PARK PROTECTED BY GOVERNMENT)
slide
GÜNNÜCEK PİKNİK ALANI - GÜNNÜCEK PICNIC AREA
slide
SIĞLA AĞAÇLARI - SWEETGUM TREES
slide
ÖYCEĞİZ'DE ENDEMİK SIĞLA ORMANLARI - ENDEMIC SWEETGUM FORESTS AT KÖYCEĞİZ
slide
BİLLUR SULARIYLA AZMAK - AZMAK (FRESH CRYSTAL CLEAR RIVER)
slide
BİLLUR SULARIYLA AZMAK - AZMAK (FRESH CRYSTAL CLEAR RIVER)
slide
GÖKOVA
slide
BONCUK KOYU'NDA KUMSAL KÖPEKBALIKLARI - SANDY SHARKS AT BENCİK BAY
slide
KÖYCEĞİZ ÇANDIR KÖYÜ'NDE TRAKTÖRLE KÖY GEZİSİ - VILLAGE TRIP WITH TRACTOR AT KÖYCEĞİZ ÇANDIR VILLAGE
slide
KÖYCEĞİZ - EKİNCİK YOLU'NDA PALMİYE MERKEZİ - PALM TREE CENTER AT THE KÖYCEĞİZ - EKİNCİK WAY
slide
YUVARLAKÇAY
slide
EKİNCİK KOYU - EKİNCİK BAY
slide
DALYAN DELTASI - DALYAN DELTA
slide
DALYAN DELTASI & İZTUZU PLAJI - DALYAN DELTA & İZTUZU BEACH
slide
DALYAN DELTASI'NDA ARIKUŞU (YALIÇAPKINI) - ARIKUŞU (WATERSIDE MANSION CASANOVA) BIRD AT DALYAN DELTA
slide
CARETTA CARETTA İZLEME TURU - CARETTA CARETTA WATCHING TOUR

Tarihçe & İsim Hikayemiz

 

Feronia

Eski Roma inanışında Feronia; “doğurganlık”,bolluk”, “bereket” ve “zenginliği” temsil eden tanrıça idi.

Roma mitolojisinde Feronia,  “Ormanlar ve Kaynak Sular Tanrıçası” olarak anılmaktadır.

Feronia, kökenini antik Sabini ve Falisci kentlerinden alır. Eski zamanlarda İtalya’nın Soratte tepesinde her yıl 13 Kasım’da yapılan Feronia

şenliklerinde,  Feronia rahipleri kor halindeki kömür üzerinde çıplak ayakla yürürlerdi. Terracina’daki Feronia Tapınağı’nda köleler

serbest bırakıldığı için, Feronia bir “özgürlük” tanrıçası olarak da kabul edilir.

Orhaniye

Orhaniye köyü, geçmişi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan Baybassos (Bybassios) antik kentinin eteklerine kurulu doğal bir

sit alanı bölgesinde yer almaktadır. M.Ö. 2000 yıllarının sonlarından itibaren Güneybatı Anadolu’da varlıkları bilinen ve Karya

uygarlığını kurmuş kavim olan Karyalılar bu bölgeyi yönetiyordu.

Tarihin babası olarak bilinen Yunan tarihçi Herodot’a göre Karyalıların ismi efsanevi kurucu kralları Kar’dan türemiştir ve

Karyalılar Anadolu’nun yerli bir halkıdır. Daha sonra sırasıyla Mısır, Asur, İyon, Dor, Lidya ve Pers hegemonyasında kalan bölge, Büyük

İskender’in Persleri yenmesiyle Makedonya’nın yönetimindeki Karya denetimine tekrar girdi.

M.Ö. 140’tan 13. Yüzyıla kadar Roma Cumhuriyeti (Antik Roma dönemi uygarlığında, Roma bir cumhuriyet olarak yönetilmekteydi),

daha sonra Bizans İmparatorluğu yönetiminde kalan bölge,

13. yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde Menteşeoğulları Beyliği tarafından Türk topraklarına katıldı.

15. yüzyıla gelindiğinde 1450 yılında Menteşeoğulları Beyliği’nin Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmesiyle 1923 yılına kadar

Osmanlı yönetiminde kaldı. Bu dönemde Rumlarla Türklerin beraber yaşadıkları köyün Rumca ismi

“Kırsaçlı Vasil” anlamındaki Gırvasıl (Kır Vasil) idi.

Köy ve bölge, 1.Dünya Savaşından sonra, 2-3 yıl boyunca İtalya’nın işgaline uğradı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal

Atatürk liderliğinde Türk Ordusu’nun kahramanlık destanlarıyla Kurtuluş Savaşı’nı kazanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında

kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası oldu. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’ndaki ek protokol uyarınca yapılan

Türkiye – Yunanistan Nüfus Mübadelesi sonrasında bölgedeki Rumların Yunanistan’a dönmelerinin ardından,

köyün ismi Türkçe’leştirildi ve Orhaniye yapıldı.

Köyde yaşayan yerli halk, Orta Asya’da Moğol istilalarından kaçarak Anadolu’ya gelmiş olan

göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmiş olan torunlarıdır.

Günümüzde gelişen turizm fırsatlarıyla Orhaniye; Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelip bu köye yerleşen,

farklı diller konuşan ve farklı dinlere mensup insanların, kardeşce birlikte yaşamalarına kucak açmıştır.

 

Casa Feronia

Heybetli dağların çevrelediği  yemyeşil ağaçların arasında, insana huzur ve dinginlik veren muhteşem bir doğanın içinde ve

tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan zengin bir coğrafyada bulunan evimizi

“Ormanlar ve Kaynak Sular Tanrıçası Feronia’nın Evi” olarak  isimlendirdik. 

Eski Roma’da doğurganlık, bolluk, bereket ve zenginliği temsil eden; ormanların, kaynak suların ve özgürlüğün tanrıçası

olduğuna inanılan Feronia’nın, Cennet köşesindeki taş evimize uğur getireceğine inanıyoruz.


“Casa Feronia web sitesi içerik bilgileri özgün olarak derlenmiştir, izinsiz kopyalanamaz.” Casa Feronia ©2013