casa feronia

EN  DE  
slide
BİR DOĞA HARİKASI DALYAN DELTASI - A NATURAL WONDER DALYAN DELTA
slide
BİR DOĞA HARİKASI DALYAN DELTASI - A NATURAL WONDER DALYAN DELTA
slide
BİR DOĞA HARİKASI DALYAN DELTASI - A NATURAL WONDER DALYAN DELTA
slide
BİR DOĞA HARİKASI DALYAN DELTASI & ÇEVRESİ - A NATURAL WONDER DALYAN DELTA & AROUND
slide
İZTUZU KUMSALI - İZTUZU BEACH
slide
İZTUZU KUMSALI
slide
İZTUZU KUMSALI - İZTUZU BEACH
slide
İZTUZU KUMSALI - İZTUZU BEACH
slide
DALYAN
slide
DALYAN
slide
DALYAN
slide
DALYAN GÜNÜBİRLİK TEKNE TURU - DALYAN DAILY BOAT TRIP
slide
DALYAN GÜNÜBİRLİK TEKNE TURU - DALYAN DAILY BOAT TRIP
slide
ARIBURNU "YALIÇAPKINI" KUŞU - ARIBURNU "WATERSIDE MANSION CASANOVA" BIRD
slide
CARETTA CARETTA
slide
DALYAN İZTUZU KUMSALI'NDA CARETTA CARETTA - CARETTA CARETTA AT DALYAN İZTUZU BEACH
slide
CARETTA CARETTA, DALYAN İZTUZU KUMSALI
slide
CARETTA CARETTA İZLEME TURU - CARETTA CARETTA WATCHING TOURS
slide
DALYAN İZTUZU KUMSALI'NDA CARETTA CARETTA YAVRULARI - CARETTA CARETTA BABIES ATDALYAN İZTUZU BEACH
slide
LEYLEKLER - STORKS
slide
LYAN GÜNÜBİRLİK TEKNE TURU'NDA KAUNOS KRAL MEZARLARI - KAUNOS KING GRAVES AT DALYAN İZTUZU DAILY BOAT TRIP
slide
DALYAN GÜNÜBİRLİK TEKNE TURU'NDA KAUNOS KRAL MEZARLARI - KAUNOS KING GRAVES AT DALYAN İZTUZU DAILY BOAT TRIP
slide
DALYAN'DA BİSİKLET TURU - BICYCLING TOUR AT DALYAN
slide
DALYAN'DA BİSİKLET TURU - BICYCLING TOUR AT DALYAN
slide
DALYAN'DA BİSİKLET TURU - BICYCLING TOUR AT DALYAN

Tarihçe & İsim Hikayemiz

 

Feronia

Eski Roma inanışında Feronia; “doğurganlık”,bolluk”, “bereket” ve “zenginliği” temsil eden tanrıça idi.

Roma mitolojisinde Feronia,  “Ormanlar ve Kaynak Sular Tanrıçası” olarak anılmaktadır.

Feronia, kökenini antik Sabini ve Falisci kentlerinden alır. Eski zamanlarda İtalya’nın Soratte tepesinde her yıl 13 Kasım’da yapılan Feronia

şenliklerinde,  Feronia rahipleri kor halindeki kömür üzerinde çıplak ayakla yürürlerdi. Terracina’daki Feronia Tapınağı’nda köleler

serbest bırakıldığı için, Feronia bir “özgürlük” tanrıçası olarak da kabul edilir.

Orhaniye

Orhaniye köyü, geçmişi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan Baybassos (Bybassios) antik kentinin eteklerine kurulu doğal bir

sit alanı bölgesinde yer almaktadır. M.Ö. 2000 yıllarının sonlarından itibaren Güneybatı Anadolu’da varlıkları bilinen ve Karya

uygarlığını kurmuş kavim olan Karyalılar bu bölgeyi yönetiyordu.

Tarihin babası olarak bilinen Yunan tarihçi Herodot’a göre Karyalıların ismi efsanevi kurucu kralları Kar’dan türemiştir ve

Karyalılar Anadolu’nun yerli bir halkıdır. Daha sonra sırasıyla Mısır, Asur, İyon, Dor, Lidya ve Pers hegemonyasında kalan bölge, Büyük

İskender’in Persleri yenmesiyle Makedonya’nın yönetimindeki Karya denetimine tekrar girdi.

M.Ö. 140’tan 13. Yüzyıla kadar Roma Cumhuriyeti (Antik Roma dönemi uygarlığında, Roma bir cumhuriyet olarak yönetilmekteydi),

daha sonra Bizans İmparatorluğu yönetiminde kalan bölge,

13. yüzyılda Anadolu Selçukluları döneminde Menteşeoğulları Beyliği tarafından Türk topraklarına katıldı.

15. yüzyıla gelindiğinde 1450 yılında Menteşeoğulları Beyliği’nin Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmesiyle 1923 yılına kadar

Osmanlı yönetiminde kaldı. Bu dönemde Rumlarla Türklerin beraber yaşadıkları köyün Rumca ismi

“Kırsaçlı Vasil” anlamındaki Gırvasıl (Kır Vasil) idi.

Köy ve bölge, 1.Dünya Savaşından sonra, 2-3 yıl boyunca İtalya’nın işgaline uğradı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal

Atatürk liderliğinde Türk Ordusu’nun kahramanlık destanlarıyla Kurtuluş Savaşı’nı kazanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında

kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir parçası oldu. 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’ndaki ek protokol uyarınca yapılan

Türkiye – Yunanistan Nüfus Mübadelesi sonrasında bölgedeki Rumların Yunanistan’a dönmelerinin ardından,

köyün ismi Türkçe’leştirildi ve Orhaniye yapıldı.

Köyde yaşayan yerli halk, Orta Asya’da Moğol istilalarından kaçarak Anadolu’ya gelmiş olan

göçebe Türkmenlerin yerleşik hayata geçmiş olan torunlarıdır.

Günümüzde gelişen turizm fırsatlarıyla Orhaniye; Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelip bu köye yerleşen,

farklı diller konuşan ve farklı dinlere mensup insanların, kardeşce birlikte yaşamalarına kucak açmıştır.

 

Casa Feronia

Heybetli dağların çevrelediği  yemyeşil ağaçların arasında, insana huzur ve dinginlik veren muhteşem bir doğanın içinde ve

tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan zengin bir coğrafyada bulunan evimizi

“Ormanlar ve Kaynak Sular Tanrıçası Feronia’nın Evi” olarak  isimlendirdik. 

Eski Roma’da doğurganlık, bolluk, bereket ve zenginliği temsil eden; ormanların, kaynak suların ve özgürlüğün tanrıçası

olduğuna inanılan Feronia’nın, Cennet köşesindeki taş evimize uğur getireceğine inanıyoruz.


“Casa Feronia web sitesi içerik bilgileri özgün olarak derlenmiştir, izinsiz kopyalanamaz.” Casa Feronia ©2013